INNKALLING TIL ÅRSMØTE I IL SPARTA ISHOCKEY ELITE

Det innkalles til årsmøte i IL Sparta Ishockey Elite den 25.6.2020 klokken 17.00 i Restauranten i Sparta Amfi.

Årsmøtet er åpent for alle idrettslagets medlemmer.


Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret pr. epost henning@sparta.no senest 18.06.2020.

Saksdokumenter er tilgjengelige for medlemmer 18.06.2020 og kan fås tilsendt pr. epost ved henvendelse til styrets leder Henning Svendsen henning@sparta.no

Dagsorden er i følge klubbens vedtekter.

 

Ønsker du å bli medlem? 


Medlemskontingenten til IL Sparta Elite for 2020 er fastsatt til:

Aktive spillere/ Voksne                 400,-
Familie                                             800,-
Støttemedlem/pensjonister         200,-

 

Du kan også velge å være medlem i IHK Sparta Sarpsborg(Ungdom), til en ekstra kontingent på kr. 30.-

Dette medlemskapet vil også gi stemmerett på de respektive årsmøter.


Innbetaling skal skje til konto 1030 10 65561

 

Eventuelle spørsmål rundt dette kan rettes til Henning Svendsen på 934 09 405 eller

Henning@sparta.no

 

Det er NIF som administrerer medlemsmassen og vi må ha fullt navn, fødsnr, adresse, mail og mobilnr.

Støttemedlem har møterett men ikke stemmerett på årsmøte